Teambuilding

Groep of team?

Of het nou de CEO of de schoonmaker is, elke persoon in een bedrijf moet zich ervan bewust zijn een onderdeel te vormen van een team om een organisatie soepel te laten functioneren. Op het moment dat er een “Dat is mijn werk niet!” mentaliteit ontstaat, is de basis gevormd voor een disfunctionele organisatie.

Alle teams zijn groepen, maar niet alle groepen zijn teams. In echte teams heerst teamgeest: ieder teamlid werkt met een enthousiaste houding met de andere teamleden aan het gezamenlijke doel.

OMEO Groep verbetert de teamgeest van afdelingen, projectteams en taakgroepen in organisaties. Dat doen we door de noodzaak om het gezamenlijk functioneren als team kritisch onder de loep te nemen en te werken aan de effectiviteit en prestaties van het team als geheel. Denk aan het gezamenlijk tot stand brengen van doelstellingen, het verbeteren van de onderlinge verhoudingen en vertrouwen, de ontwikkeling om het team zo zelfstandig en zelfsturend mogelijk te maken en het vaststellen en beoordelen van prestatienormen. Onderlinge verhoudingen kenmerken zich door oog en oor voor elkaar: respect en waardering voor elkaars talenten en inbreng.

Wil jij weten of jouw medewerkers een groep zijn of een team vormen? Neem dan eens contact met ons op.

OMEO Groep verbetert de teamgeest van afdelingen, projectteams en taakgroepen. Dat doen we door:
– bewust worden
– inzicht vergroten
– vaardigheden ontwikkelen
– succesvol toepassen

en door middel van:
– training
– coaching
– assessments
– consultancy
– workshops
– e-learning