Cultuurverandering

Cultuurverandering

Veel bedrijven vinden het lastig om zich aan te passen aan de snel veranderende wereld. En dat is logisch. Ze zijn lange tijd gewend geweest ˈhetˈ op hun manier te doen. En dat werkt dan ineens niet meer. Op een gegeven moment is er geen keus meer: het roer moet om. Een cultuurverandering binnen de organisatie is dan geen optie meer, maar een noodzaak.

De aanpak van OMEO Groep
Principe 1 – Elk verbeter- of verandertraject is uniek

Elke organisatie en elk individu is uniek. De huidige stand van zaken, de gewenste situatie, de doelstellingen op langere termijn: ze zijn voor elke onderneming en voor elke persoon verschillend. Een ‘dertien in een dozijn’-aanpak zal slechts leiden tot een ‘dertien in een dozijn’-resultaat. Een effectieve, beklijvende aanpak voor verandering en verbetering is daarom altijd specifiek voor de geldende omstandigheden. Dat vraagt dus om maatwerk!

Principe 2 – Elk verbeter- of verandertraject begint met wat er al is
Daarom starten wij een traject altijd met:

  • het vaststellen van de aanwezige competenties, kennis en drijfveren
  • het vaststellen van de doelstellingen: wie en wat zijn we nu, en hoe willen we straks zijn?

Principe 3 – Elk verbeter- of verandertraject bestaat uit vijf cruciale componenten
Volgens OMEO zijn dit de vijf cruciale componenten waaruit een succesvol verandertraject bestaat:

  • creëren van bewustzijn en noodzaak bij alle betrokkenen
  • verkrijgen van inzichten in onderliggende processen, overtuigingen en weerstand
  • eigen maken van praktisch toepasbare technieken en vaardigheden
  • beginnen, proberen en succesvol toepassen in de praktijk
  • met plezier en focus realiseren van veranderingen en doelstellingen

Wij bieden leidinggevenden een ’train-de-trainer’-programma aan. Daarmee leren zij hun medewerkers op een coachende manier te motiveren en aan te sturen om de tijdens het proces aangeleerde overtuigingen en technieken te activeren en laten beklijven.

Deze beproefde en bewezen methodiek is uniek in Nederland.

Voel jij de urgentie om het roer in de organisatie om te gooien? Neem dan snel contact met ons op.