Communicatie

Communicatie: sleutel tot succesvolle samenwerking

Communicatie speelt in het dagelijkse leven een cruciale rol, zowel zakelijk als privé. Zakelijk is een goede communicatie belangrijk voor de dagelijkse organisatie van het bedrijf.

Communicatie is direct van invloed op de omzet en winstgevendheid. Hoe beter de communicatie, hoe beter de prestaties. Toch blijkt uit onderzoek dat 70 procent van de MKB-bedrijven vindt dat ineffectieve communicatie hun primaire probleem is.

Als medewerkers wordt gevraagd naar hun grootste probleem op de werkvloer, antwoorden ze bijna allemaal: de gebrekkige communicatie van mijn manager. Dat heeft onderzoek van het National Business Research Institute aangetoond. Gebrekkige communicatie door een leider of manager levert problemen op omdat medewerkers zich terugtrekken, angst ontwikkelen om vragen te stellen en niet bereid zijn hun nek uit te steken als ze problemen in werkprocessen signaleren. Het moge duidelijk zijn dat dat de prestaties van het bedrijf niet ten goede komt.

Managers besteden het grootste deel van hun tijd met communiceren: praten, luisteren, schrijven en lezen. Hoe beter, hoe groter het succes. Een leider die goed communiceert creëert een team dat goed presteert.

Optimale communicatie voorkomt misverstanden op de werkvloer en tussen afdelingen. Wanneer medewerkers en managers in staat zijn om duidelijk met elkaar te communiceren, worden eventuele meningsverschillen en sluimerende wrijvingen snel en op een constructieve manier opgelost. Medewerkers kunnen zich concentreren op hun werk. Goede communicatie is een eerste voorwaarde voor het tot stand brengen van strategie en beleid, samenwerking, een positieve werksfeer, kwaliteit en klantrelaties. Communicatieve vaardigheden zijn in het bijzonder van belang in tijden van hoge werkdruk, bijvoorbeeld tijdens verandering of reorganisatie.

Communicatie is tevens van belang voor het opbouwen en onderhouden van effectieve relaties met leveranciers en klanten. Communicatieve vaardigheden zijn bijvoorbeeld cruciaal voor het voorkomen van en omgaan met klachten van klanten. Goede zakelijke communicatie is een eerste voorwaarde voor het realiseren van commercieel succes.

Ben jij toe aan een inspirerend gesprek over de communicatie in jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.

OMEO Groep optimaliseert de communicatie van managers, medewerkers en teams. Dat doen we door:
– bewust worden
– inzicht vergroten
– vaardigheden ontwikkelen
– succesvol toepassen

en door middel van:
– training
– coaching
– assessments
– consultancy
– workshops
– e-learning