Assessments

Haal meer rendement uit een verbetertraject

Je haalt meer rendement uit een verbetertraject als je je mensen en teams op de juiste waarde weet te schatten. Daarom start OMEO altijd met een grondige analyse van de uitgangssituatie.

Een onderzoek dat veelvuldig door ons wordt ingezet is de OMEO Gedragsanalyse. Dit specialistische, online instrument brengt gedrag, houding, stijl van communicatie en de persoonlijke kracht van uw mensen in beeld. Het onderzoek meet drie persoonlijke aspecten:

  • zelfbeeld
  • gedrag onder druk
  • aanpassingsvermogen en flexibiliteit

De kracht van de OMEO Gedragsanalyse is dat het de bewuste en onbewuste drijfveren helder onderscheidt en inzichtelijk in kaart brengt. Duidelijk wordt hoe bewust en onbewust gedrag zich tot elkaar verhouden. Dit leidt tot inzichten waarom iemand het één doet en het ánder wil. Inzicht in gedrag – waarom we iets doen en hoe we het doen – helpt om talenten en kwaliteiten van uw mensen en teams beter te benutten.

De assessments en onderzoeken van de OMEO Groep

Persoonlijke Commerciële Stijl Profiel
Het Persoonlijke Commerciële Stijl Profiel is een toepassingsprofiel. Met dit profiel krijg je specifieke informatie over jouw stijl in sales, in een commerciële omgeving. Om op commercieel gebied meer successen te boeken. We doelen hier niet alleen op verkopen van producten, maar ook op ‘verkopen’ van kennis en adviesuren. Het onderzoek geeft je antwoord op vragen als:

  • Hoe is mijn verkoopstijl?
  • Op welke onderdelen van het verkoopproces ben ik sterk en op welke zwakker?
  • Hoe herken ik de stijl van de klant?
  • Hoe doet en denkt de klant ?
  • Welke woorden zijn effectief bij deze klant?
  • Welke volgordelijkheid van informatie is belangrijk voor deze klant?

Vergroot jouw verkoopsucces
Commercieel succesvol zijn begint bij zelfinzicht. Weten waarin je sterk bent en waarin juist niet. Het DISC-model geeft je tevens de tools om de klant beter te begrijpen. Zodat je je beter kunt inleven en daardoor effectiever zult worden op commercieel gebied.

Herken de stijl van de klant
Je hebt inzicht in jouw eigen stijl. Nu is het de kunst om de stijl van de klant te herkennen. Hoe kun je de ander plaatsen in het DISC-model? Volg de stappen om de DISC-stijl te herkennen en de klant te kunnen plaatsen in het DISC-model.

Verkoopstijl bepalend voor succes
Om succesvol te verkopen is het van belang dat je aansluit bij de denk- en gedragsstijl van de klant. Wat vindt dit type klant belangrijk in het verkoopproces? Waar is deze klant gevoelig voor? Dat vindt je beschreven in het OMEO Commerciële Stijl Profiel gekoppeld aan jouw persoonlijke aandachtspunten.

Nieuwsgierig? Vraag dan een voorbeeldrapport aan.

Profielonderzoek

Teamanalyse

Klanttevredenheidsonderzoek

Leiderschapseffectiviteitsonderzoek

Salesresultatenscan

Organisatiescan

Werving- & selectieonderzoek

Mysteryshopper

Wilt u meer weten over de assessments van OMEO Groep? Neem dan contact met ons op.