Management: resultaat- óf mensgericht?

Werknemers verspillen per week ongeveer twee uur werktijd door inefficiënte managers, zo blijkt uit Brits onderzoek. Door gebrekkige communicatie, micromanagement en het niet steunen van de werknemers, leveren slechte managers een kostenpost op van vele miljoenen.

Het is de taak van de manager om te plannen, organiseren en coördineren. Het doel van managers is het tot stand brengen van de ondernemingsdoelstellingen in de gegeven - soms sterk veranderende - omgeving en met behulp van de beschikbare mensen en middelen. Resultaten boeken, daar gaat het om. De meeste managers zijn daarom sterk gefocust op prestaties en output. Dat is prima, zolang de lat maar niet te hoog wordt gelegd.

Resultaatgerichtheid in organisaties gaat hand in hand met communiceren, samenwerken en motiveren. Ofwel mensgerichtheid. Hedendaagse medewerkers zijn professionals die hechten aan zelfsturing, verantwoordelijkheid en inspraak. Die behoeften beïnvloeden de rol van managers en leidinggevenden. Om doelgericht een team aan te kunnen sturen moeten leidinggevenden als het ware in de huid van de medewerkers kunnen kruipen om aan te voelen wat hen beweegt. Empathie, sensitiviteit, om kunnen gaan met diversiteit en tact zijn niet direct eigenschappen van mensen die een sterke prestatiedrang hebben. Toch zijn dit de eigenschappen die onmisbaar zijn voor de hedendaagse manager die resultaten moet laten zien.

De management coaches van OMEO kunnen u inspireren om uitdagingen aan te gaan en successen te behalen. Ze stellen u in staat om meer mogelijkheden te zien en ze bieden waardevolle adviezen zodat u beter kunt presteren.

Wilt u het management binnen uw organisatie eens vrijblijvend toetsen aan de visie van OMEO? Neem dan contact met ons op.

OMEO Groep helpt managers en leidinggevenden resultaatgericht, efficiënt én gewaardeerd te worden. Dat doen we door:
- bewust worden
- inzicht vergroten
- vaardigheden ontwikkelen
- succesvol toepassen

door middel van:
- assessments
- training
- coaching
- consultancy

Wist u...

...dat als medewerkers wordt gevraagd naar hun grootste probleem op de werkvloer, ze bijna allemaal antwoorden: de gebrekkige communicatie van mijn manager?!

 

 

 

 

 

 

 OMEO-visie.jpg