T2C_aanpak.jpg

De aanpak van OMEO Groep

Principe 1 - Elk verbeter- of verandertraject is uniek

Elke organisatie en elk individu is uniek. De huidige stand van zaken, de gewenste situatie, de doelstellingen op langere termijn: ze zijn voor elke onderneming en voor elke persoon verschillend. Een 'dertien in een dozijn'-aanpak zal slechts leiden tot een 'dertien in een dozijn'-resultaat. Een effectieve, beklijvende aanpak voor verandering en verbetering is daarom altijd specifiek voor de geldende omstandigheden. Dat vraagt dus om maatwerk!

Principe 2 - Elk verbeter- of verandertraject begint met wat er al is
Daarom starten wij een traject altijd met:

  • het vaststellen van de aanwezige competenties, kennis en drijfveren
  • het vaststellen van de doelstellingen: wie en wat zijn we nu, en hoe willen we straks zijn?
Principe 3 - Elk verbeter- of verandertraject bestaat uit vijf cruciale componenten

Volgens OMEO zijn dit de vijf cruciale componenten waaruit een succesvol verbetertraject bestaat:

Wij bieden leidinggevenden een 'train-de-trainer'-programma aan. Daarmee leren zij hun medewerkers op een coachende manier te motiveren en aan te sturen om de tijdens trainingen aangeleerde vaardigheden te activeren en laten beklijven. 

Deze beproefde en bewezen methodiek is uniek in Nederland.

Wist u...

...dat medewerkers tegenwoordig steeds vaker feedbackmomenten willen hebben met hun leidinggevende om hun doelen aan te passen en te bespreken hoe zij zichzelf kunnen ontwikkelen?!

Bron: Top Employers Instituut, 2015